Managing Cultural Heritage Sites in Southeastern Europe

Get EBOOK

Do you know that you can save money by getting the book Managing Cultural Heritage Sites in Southeastern Europe by Janez Nared in pdf version instead of buying one? We have the pdf version of the book Orphans of Islam available for free. Just click on red download button below to download Managing Cultural Heritage Sites in Southeastern Europe by Janez Nared for free.

The CHERPLAN project (CHERPLAN stands for “Enhancement of Cultural Heritage through Environmental Planning and Management") aims to provide a strong basis for ensuring compatibility and synergy between cultural heritage conservation and socioeconomic growth by fostering the adoption of a modern environmental planning approach throughout southeast Europe (SEE). The aim of environmental planning is to integrate traditional urban/spatial planning with the concerns of environmentalism to ensure sustainable development; when innovatively applied to cultural heritage sites, environmental planning’s comprehensive perspective can be regarded as composed of three spheres: the built and historical environment, the socioeconomic and cultural environment, and the biophysical environment.

In this regard, this publication, as one of the results of the CHERPLAN project, addresses vital parts of cultural heritage management. It provides the basic framework defined by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) and the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), and guidelines for twenty specific management issues composed of a thematic introduction, recommendations, and good-practice examples. Thus, the publication provides practical information on the application of environmental planning in SEE, some of it developed within CHERPLAN pilot projects and some of it defined through the experiences of other cultural heritage sites. In both cases, recommendations and good-practice examples present local traditional knowledge and experience that has been developed through successful management practices in the past.

The publication aims to assist cultural heritage site managers in their everyday decisions by supporting them with firm technical knowledge and specific instructions on how to react in a given situation. In this regard, it could support the recently issued World Heritage Resource Manual on Managing Cultural World Heritage, which was published by UNESCO in November 2013.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Knjiga Upravljanje območij s kulturno dediščino v Jugovzhodni Evropi, kot eden od rezultatov projekta CHERPLAN, naslavlja ključna vprašanja upravljanja območij s kulturno dediščino. Predstavlja osnovni okvir, ki sta ga na tem področju izoblikovala Unesco in ICOMOS, ter usmeritve za dvajset različnih izzivov upravljanja, kjer vsakega pospremimo z uvodom, priporočili in primeri dobrih praks. Knjiga tako zagotavlja praktične informacije za uveljavljanje okoljskega planiranja na območjih s kulturno dediščino v Jugovzhodni Evropi, pri čemer je bil del priporočil pripravljen znotraj pilotnih območij, del pa smo jih prevzeli od drugje. V obeh primerih predstavljajo priporočila in dobre prakse preverjena lokalna znanja, saj so jih v opisanih primerih uspešno uporabili.

Projekt CHERPLAN – Krepitev kulturne dediščine z okoljskim načrtovanjem in upravljanjem – je bil namenjen zagotavljanju sinergij med ohranjanjem kulturne dediščine in družbenoekonomskim razvojem, s posebnim poudarkom na razvoju in uporabi okolju prijaznih skupnih pristopov in novih tehnik v načrtovanju in upravljanju območij s kulturno dediščino v Jugovzhodni Evropi. Običajno se na tovrstnih območjih pojavlja navzkrižje interesov med sistemom zaščite kulturne dediščine, ki lokalnemu okolju postavlja določene omejitve, ter potrebo lokalnega okolja po razvoju in modernizaciji. Namen projekta je bil tako tradicionalne načine planiranja nadgraditi z okoljskimi elementi ter na ta način zagotavljati celostno načrtovanje območij s kulturno dediščino.

Knjiga je namenjena upravljavcem območij s kulturno dediščino in naj bi jim pomagala pri vsakodnevnih odločitvah s tehničnim znanjem in praktičnimi nasveti, kako se odzvati v konkretni situaciji. Tako lahko knjiga dopolnjuje leta 2013 izdani priročnik Unesca o upravljanju območij s kulturno dediščino (World Heritage Resource Manual on Managing Cultural World Heritage).

Related Books: